Business Health Check – nowy wymiar statystyk

Business Health Check to nowy raport w systemie, opierający się na zmianach statusów klubowiczów oraz na przychodzie netto. W przypadku klubów sieciowych, wszystkie kluby są widoczne w jednym raporcie, każdy klub w osobnym wierszu. 

Business Health Check to nowsza wersja “Kokpitu”, wzbogacona o nowe funkcjonalności i intuicyjny wygląd. 

Dlaczego raport Business Heath Check jest ważny i potrzebny? 

 • zawiera kluczowe informacje w jednym miejscu
 • ułatwia realizację celów biznesowych
 • dane są podzielone na grupy, co ułatwia zarządzanie 
 • zawiera jasne informacje na temat tworzenia statystyk
 • jest wysyłany automatycznie na podany adres e-mail

Targety – cele biznesowe

Jedną z ważniejszych zmian jest dodanie targetów, które mogą zostać wykorzystane przez raport BHC. Dodaliśmy możliwość skonfigurowania dla każdego miesiąca 5 celów biznesowych, za pomocą których można na bieżąco kontrolować, na jakim etapie jest realizacja celu na dany miesiąc.

Typy celów biznesowych dostępnych w systemie:

 • Liczba nowych klubowiczów
 • Liczba odejść z klubu
 • Wartość przychodu z treningów personalnych
 • Wartość wpłaty z karnetów
 • Wartość sprzedaży towarów z baru

W raporcie tym, wartości w kolumnach dotyczące procentowej realizacji targetu będą miały kolory w zależności od wyniku <91 komórka na czerwono, >= 91 oraz <=100 komórka na żółto, > 100 komórka na zielono.

Wszystkie dane w raporcie są kalkulowane raz dziennie, co oznacza, iż w danym dniu najświeższe dane zawsze będą dotyczyły dnia wczorajszego. W raporcie są dane z wybranego dnia oraz dane liczone jako MTD (Month to Date) -> okres od początku miesiąca do wskazanego dnia.

Dane podzielone na grupy

Raport posiada opcję automatycznej wysyłki pliku excel na wskazany e-mail z danymi za poprzedni dzień oraz ręczne wygenerowanie excela.

W raporcie znajduje się też przycisk, który przekierowuje do opisu działania raportu z informacją, w jaki sposób liczy każda kolumna.

Raport zawiera następujące informacje podzielone na grupy:

 • Saldo otwarcia miesiąca (liczba aktywnych klubowiczów na 1 dzień miesiąca),
 • NetGain – różnica pomiędzy nowymi aktywnymi klubowiczami i odejściem klubowiczów z klubu;
 • Grupa zawierająca informację o liczbie klubowiczów z Freepass i konwersji z Freepass.
 • Grupa dot. Nowych klubowiczów z informacją o zupełnie nowych klubowiczach, kontynuacji po krótkiej przerwie i dłuższej przerwie + realizacja targetu;
 • Grupa dot. Odejść zrealizowanych i odejść zaplanowanych do końca miesiąca, z podziałem na Wygasłe karnety (naturalnie zakończone i nieprzedłużone) oraz Przerwane karnety + realizacja targetu;
 • Grupa: Bieżące saldo – liczba aktywnych klubowiczów;
 • Grupa Dłużnicy z informacją na temat aktywnych dłużników i Ex dłużników, a także suma klubowiczów na profilu których jest zadłużonych 3 raty i więcej;
 • Grupa Zamrożenia – zawierająca informacje dot aktywnych zamrożeń i zawieszeń, również liczba klubowicze z zamrożonym i zadłużonym karnetem;
 • Grupa dot. Wizyt z podziałem na liczbę wizyt realizowanych przez naszych klubowiczów oraz liczbę zrealizowanych przez klubowiczów ze statusem Partner (karnet typu system zewnętrzny). Również w tej grupie są informację dot frekwencji zajęć, szczytu wizyt itd.
 • Grupa dot. Treningów Personalnych – liczba zrealizowanych TP, przychód ze zrealizowanych TP, target
 • Grupa dot. Wpłaty z karnetów + target
 • Grupa dot. sprzedaży z baru – z podziałem na artykuły ze stanem magazynowym + target; usług i pakietów z TP.

Więcej o nowościach w systemie eFitness przeczytasz tutaj . Przypominamy, że możesz też skorzystać z bezpłatnych doszkoleń w każdy piątek – zapisz się już dziś!

Jeśli masz pytania zapraszamy do kontaktu przez System Zgłoszeń lub formularz kontaktowy. 

Written by
Asia Balicka