eFitness w Czechach

Od kilku lat system eFitness jest już dostępny i z powodzeniem wykorzystywany w klubach fitness w Czechach. W związku z coraz większym rozwojem na czeskim rynku wstąpiliśmy do czeskiego stowarzyszenia branży fitness, Česká Komora Fitness.

Oprogramowanie eFitness działa już w ponad 10 krajach Europy, w tym także w Czechach. Nasze rozwiązanie doceniła m.in. największa czeska sieć klubów Form Factory (13 klubów fitness). Tak o możliwościach systemu eFitness mówi Tereza Faberová, Form Factory:

„eFitness jest łatwy do wdrożenia i korzystania. Wybraliśmy eFitness, ponieważ to doświadczony i niezawodny partner. Wdrożenie oprogramowania przebiegło sprawnie i otrzymaliśmy szerokie wsparcie. System eFitness umożliwił nam osiągnięcie wyższego poziomu sprzedaży, obsługi klienta i zarządzania naszą firmą”.


Członkostwo eFitness w Česká Komora Fitness jest okazją do jeszcze lepszego poznania czeskiego sektora fitness. Chcemy dostarczać klubom wysokiej jakości oprogramowanie do zarządzania klubem fitness, które pomoże im się rozwijać i budować przewagę konkurencyjną, a także dzielić się najlepszymi praktykami z innych europejskich rynków.

Stowarzyszenie zrzesza centra fitness, branżowych specjalistów oraz dostawców rozwiązań wspierających kluby fitness. Wyznacza standardy branży, wspiera kluby komentując przepisów, które wpływają na biznesowe aspekty sektora fitness w Czechach.

Written by
Konstancja